Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2014

hjertestarter
0138 869d
z cyklu 'mój chłopak ma dziewczynę.'

August 09 2014

hjertestarter
cześć, skarbie.
— 14022014
hjertestarter
7978 f4eb
Reposted fromnezzmusic nezzmusic

July 30 2014

hjertestarter
[...] Myślałam, że świat mi się zawali, no i w sumie tak się stało, ale zaczęłam budować go na nowo. Teraz jest lepiej.

July 28 2014

hjertestarter
Nie mam pojęcia dlaczego tyle o "nas" myślę... tym bardziej, że nie ma czegoś takiego jak "my"...
— Perwersje
Reposted fromjulliett julliett viamahsheed mahsheed

July 27 2014

hjertestarter
To nie tak, że jesteś złym człowiekiem. Robisz tylko złe rzeczy, bo jesteś smutny. Każdy kto jest smutny robi złe rzeczy, bo chcę się odpłacić za swoje cierpienie.
— ***
Reposted fromriseme riseme
hjertestarter
Suffering is the only thing I am good at
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome
hjertestarter
I może to bardzo głupie albo chociaż trochę śmieszne
Ale dalej chyba łudzę się że coś z tego będzie
— wróci?
Reposted frombadgal badgal

July 25 2014

I think about you. But I don’t say it anymore.
— Marguerite Duras, from Hiroshima, Mon Amour   (via squirrelfiend)
Reposted fromirmelin irmelin
hjertestarter
Minęło wiele miesięcy, ale mnie nic nie minęło. Czas dla mnie w miej­scu przystanął. 
— Edward Stachura
Reposted fromlost-memories lost-memories
hjertestarter
0925 9726
Reposted fromodmienna odmienna
hjertestarter
Nie mam ochoty analizować uczuć, które do niego żywię. Przeraża mnie to, co mogłabym odkryć.
— 50 twarzy greya
Reposted frombadgal badgal
hjertestarter
9759 fadc
Reposted fromiamstrong iamstrong
W mojej duszy rosła straszna melancholia z pewnego powodu, który już nieskończenie mnie przerasta: mianowicie - ugodziło we mnie przekonanie o tym, że na świecie wszędzie jest wszystko jedno.
— Fiodor Dostojewski - Sen śmiesznego człowieka (via jestem-wojna)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia
hjertestarter
Myślałam, że powiedzenie : "Pękło mi serce" jest tylko metaforą. Nie. Ono na prawdę pęka. I czujesz fizyczny ból, który rozłazi się po całym ciele. I nie pomogą ani leki, ani narkotyki, alkohol. Ani nawet przeszczep.
Reposted fromkusi kusi
hjertestarter

Pamiętam wszystko, ale nie wszystko rozumiem.

Reposted fromcarre carre

July 23 2014

hjertestarter
Byłabym, gdyby tylko chciał...
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul
hjertestarter
2544 1b3c
Reposted from24thoughts 24thoughts

July 20 2014

hjertestarter
Znów zaczęłam myśleć, a to jest czynność, która w zestawieniu z moją osobą daje jak najgorsze wyniki.
— Joanna Chmielewska ‘Klin’
Reposted fromflesz flesz
You think ‘Okay, I get it, I’m prepared for the worst’, but you hold out that small hope, see, and that’s what fucks you up. That’s what kills you.
— Stephen King, “Joyland”
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl